O NÁS - KDO JSME |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2019

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

NEW BEJ CLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

O NÁS - KDO JSME

 

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 • Středisko volného času Ivančice je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání již od roku 1984.
 • Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Svou činností naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje a MŠMT ČR.
 • Cílem střediska je pestrá a kvalitní nabídka činností  a zapojení do alternativních způsobů smysluplného využívání volného času.
 • Činnost  realizuje v krajské budově, ve dvou odloučených pracovištích  a v dalších prostorách jiných zařízení.
 • Je otevřené zařízení od pondělí do neděle, od rána do večera.  
 • Nabízí aktivní využití volného času od mateřského a rodinného centra přes otevřené kluby mládeže až po dospělé či seniory.
 • Zaměřuje se na pravidelnou činnost v zájmových útvarech, příležitostnou, prázdninovou, pobytovou, spontánní činnost a mezinárodní aktivity.
 • Poskytuje metodickou, odbornou, individuální či materiální pomoc, praxe studentů a doučování. V rámci služeb ubytování, stravování a akce na klíč.
 • Je garantem okresních soutěží MŠMT, krajským koordinátorem vzdělávání a regionálním koordinátorem akcí.
 • Spolupracuje se školami, médii, organizacemi i jinými subjekty. Úspěšně  se prezentuje  ve městě, v regionu  i v zahraničí.
 • Dbá na vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků.
 • Primární sociální prevenci realizuje formou výukových a vzdělávacích programů.
 • Zapojuje se do komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů.
 • Je centrem společenského života v regionu.
 • Zapojuje se do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů.
 • Organizuje výměnné a zahraniční pobyty.
 • Je akreditovanou hostitelskou a vysílající organizací EDS.
 • Je certifikovaným informačním centrem pro mládež.
 • Je akreditovanou organizací v rámci DVPP.
 • Získalo osvědčení o naplnění standardu rozvíjejících se středisek volného času.
 • Je krajským koordinátorem NERF Ligy.
 • Je místním centrem DoFE Award.
 • Mateřské a rodinné centrum Klubíčko je členem sítě pro rodinu.
 • Získalo čestné uznání v rámci společenské odpovědnosti JMK a 3. místo
 • Je zapojeno jako krajský koordinátor do projektu Sousedé plus a do Auditu Family Friendly Community.
 • Zaměřuje se na inkluzi, polytechnickou výchovu, digitální, jazykovou gramotnost, výchovně-vzdělávací aktivity, kulturní a sportovní činnost.


 
 
 
 
 
 
TOPlist