O NÁS - HISTORIE |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST KROUŽKY 2019/2020

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

NEW BEJ CLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

O NÁS - HISTORIE

 

1984-1990 

 • příprava prostor v budově na náměstí Palackého 27
 • jmenování Jany Heřmanové do funkce ředitelky
 • 20.12.1984 slavnostní otevření Městského domu pionýrů a mládeže
 • postupné narůstání činnosti, zájmových kroužků, akcí jako např.: Maškarní karneval, Den Lidových milicí, Partyzánský samopal, apod.
 • stěhování do nové budovy na Komenského náměstí 20
 • obhájení existence zařízení tohoto typu a přejmenování organizace na Městský dům dětí a mládeže Ivančice 

  

1991-1995 

 • založení Jezdeckého oddílu Palma Ivančice za podpory ZD Bořitov
 • přechod do právní subjektivity s novým názvem Dům dětí a mládeže Ivančice, DDM se stává příspěvkovou organizací k 9.12.1992
 • otevření nových možností, činnost se rozšířila do MŠ, ZŠ i do okolních obcí, sportovních areálů, byly navázány kontakty s mnoha zařízeními
 • zapojování se do projektů a grantů
 • získání dalších prostor v budově v ulici Ve Sboru
 • zakoupení dalších jezdeckých koní,  zahájení hipoterapie
 • velký nárůst zájmových kroužků, letních a zimních táborů, akcí jako např.: Pohádkový les, Mikuláš na městě, Slet čarodějnic
 • nárůst zájmových kroužků v okolních obcí a městech
 • půjčování sportovního a dalšího materiálu
 • zapojení do pedagogického projektu „Dokážu to?“

 

 1996-2000 

 • stěhování do budovy po MŠ na Komenského náměstí 7
 • otevření Tvořivé dílny
 • otevření Dětského centra
 • vznik úspěšných zájmových kroužků: country skupina Ivančická Virginia
  a Ivančické mažoretky Kopretina
 • stěhování do prostor Besedního domu
 • rozvoj vzdělávacích seminářů a výukových programů např.: Velikonoční a Vánoční dílny
 • pořádání kulturně – společenských akcí
 • otevření klubu pro mládež Okno
 • rozšíření spontánní činnost
 • pořádání akcí na klíč pro okolní obce, města, organizace i firmy, např.: Zábavné dny s K-servisem, Diskotéky v Neslovicích, akce ke Dni dětí
 • rozšíření činnosti pro všechny věkové kategorie
 • pořádání nových akcí jako např.: Kamínka, Záchranáři v akci, apod.
 • spolupráce s IZV Hořovice, AISIS Kladno 

  

2001-2005 

 • stěhování do budovy Komerční banky na Komenského náměstí 12 a staré hasičky na Tesařově náměstí 7
 • otevření klubu mládeže Medúza
 • nové příležitosti k rozšíření a obohacení činnosti DDM
 • zapojování do komunitního plánování, Tvorba vize komunity Ivančice
 • organizace výměnných zahraničních pobytů
 • pořádání výukových programů pro školy a vzdělávacích programů pro dospělé
 • organizace nových akcí (Dámské kluby, Mistrovství Ivančic, A´t žijí duchové, Adventní odpoledne, Den kdy svítí Světlušky)
 • koordinace okresních soutěží MŠMT
 • oslava 20. výročí založení organizace
 • koordinace krajské postupové soutěže Paragraf  11/55
 • organizace vzdělávacích kurzů pro veřejnost (počítačové kurzy, kurzy týmové spolupráce, kurzy účetnictví)
 • přejmenování organizace na Středisko volného času Ivančice 

  

2006-2010 

 • získání akreditace vysílající, hostitelské a koordinující organizace Evropské dobrovolné služby v rámci programu Mládež v akci
 • zapojování se do větších projektů a grantů
 • koordinace postupových soutěží (Nebojme se Evropy, Vertigo, Evropa našima očima)
 • zařazení Mateřského a rodinného centra Klubíčko do celonárodní sítě mateřských center         
 • zahájení spolupráce se školami v rámci adaptačních programů a výletů
 • pořádání příměstských táborů
 • zapojování do projektové činnosti dle jednotlivých oddělení
 • spolupráce s Házenkářským klubem Ivančice
 • hostování prvních dobrovolníků EDS
 • oslava 25. výročí založení organizace

 

2011-2014 

 • opuštění budovy na staré hasičce a stěhování do budovy bývalé speciální školy na Réně
 • zřízení R-klubu mládeže a ICM v nových prostorách budovy na Réně
 • získání certifikace ICM při SVČ Ivančice do 31.12.2015
 • zapojování se do mezinárodních projektů, spolupráce se zahraničními partnery
 • ukončení činnosti na statku Padochovka k 1.6.2011
 • koordinace krajské Bambiriády
 • zapojení do Evropského roku dobrovolnictví 2011
 • zřízení mediálního studia při ICM a R-klubu mládeže
 • zapojování do projektů MŠMT, nadací jejich plnění
 • zvýšení počtu dobrovolníků EDS programu Mládež v akci
 • zřízení nové pobočky v Nových Bránicích – New Bej Club (otevřený klub pro mládež) k 14.2.2012
 • zapojení do Kampaně Právo mladých na informace 2012
 • propagace činnosti na celostátních akcích: CVVZ, veletrh Go a Region Tour
 • nový design organizace, zavedení nového loga
 • zapojení do projektů EU: OPVK, Mládež v akci, Erasmus +
 • zřízení nové pobočky v Dolních Kounicích – Kónus Klub (otevřený klub pro mládež) k 1.6.2013
 • přestěhovaní do budovy zřizovatele na Zemědělské ulici 619/2, komplexní činnost pod jednou střechou
 • zřízení nového klubu pro mládež – FreeZ klub
 • rozšíření doplňkové činnosti

  
 
 
 
 
 
TOPlist