DOTACE OPZ - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S HORIZONTEM |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2019

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

NEW BEJ CLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

DOTACE OPZ - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S HORIZONTEM

Vážení rodiče,

Středisko volného času Ivančice získalo na období 2018-2020 dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku s cílem přispět k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházet sociálnímu vyloučení prostřednictvím zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Projekt „Příměstské tábory s Horizontem“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007724 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Co je tedy potřeba udělat pro zapojení do projektu a získat finanční příspěvek na příměstský tábor? 

 

1. Vyplnit přihlášku do projektu

a. vyplňují osoby pečující o dítě, uvádí se oba rodiče, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti

b. v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá

c. pokud některý z rodičů nežije s dítětem ve společné domácnosti – doloží se k přihlášce čestné prohlášení jednoho z rodičů, že druhý rodič s dítětem ve společné domácnosti nežije

d. přihláška musí být datována před konáním prvního tábora/z táborů

 

 

2. Vyplnit smlouvu s rodiči

a. smlouva se vyplňuje ručně ve dvojím vyhotovení

b. smlouvu může podepsat jen jeden rodič, je jedno jaký

c. smlouva musí být datována před konáním prvního tábora/z táborů

 

 

3. Vyplnit potvrzení o postavení na trhu práce

a. v případě zaměstnaných osob jde o potvrzení o pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ), v případě OSVČ jde o potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

b. v případě osob v procesu vzdělávání nebo absolvující, rekvalifikace jde o potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci

c. v případě nezaměstnaných osob, které aktivně hledají práci, jde o potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Potvrzení o postavení na trhu práce musí prokazovat oba rodiče žijící s dítětem ve společné domácnosti. Pokud některý z rodičů nežije s dítětem ve společné domácnosti, nemusí potvrzení o vazbě na trh práce dokládat. Stačí doložení čestného prohlášení jednoho z rodičů, že druhý rodič s dítětem ve společné domácnosti nežije – viz bod 1. Potvrzení o vazbě na trh práce může být datováno i těsně před konáním tábora a rodič má povinnost aktualizace v případě změny.

 

 

4. Vyplnit monitorovací list

a. monitorovací list vyplňuje pouze jeden rodič, je jedno jaký

b. rodič vyplňuje pouze údaje č. 1, tj. stav, který je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu

c. monitorovací list je datován před konáním prvního tábora/z táborů

V případě nutnosti Vám mohou být všechny potřebné dokumenty vytištěny na recepci SVČ Ivančice. Výše uvedené dokumenty posílejte na adresu SVČ Ivančice, Zemědělská 619/2, 66491 Ivančice s textem v levém horním rohu „příměstské tábory s Horizontem“, nebo doručte osobně na recepci SVČ Ivančice od pondělí do pátku od 8 do 18 hod., prázdninový provoz od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30 hod. Nejpozději do 10 pracovních dnů Vám emailem potvrdíme správnost či nesprávnost podaných dokumentů. V případě správnosti všech podaných dokumentů Vám připravíme námi podepsané jedno vyhotovení smlouvy s rodiči.

Pro tento projekt budeme výhradně komunikovat z emailové adresy: taboryhorizont@gmail.com Kontaktní osoba: Ilona Heková, 739663055

 

Tato počáteční nesympatická administrativa je daná podmínkami EU, proto je nutné ji, pro získání příspěvku na příměstský tábor, dodržet.

Děkujeme za pochopení.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Informace pro rodiče

Formulář přihlášky do projektu

Potvrzení o postavení na trhu práce

Smlouva s rodiči

Monitorovací list

Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ 
 
 
 
 
 
TOPlist