DOBROVOLNÍCI EDS - Annalisa Incerti |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2020

SLAVÍME 35

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

DOBROVOLNÍCI EDS - Annalisa Incerti

Hi!

I’m Annalisa, but I prefer that other people call me Anna (or Annicka?)!

I’m 23 but in August I will be 24!

I have two sisters: Maria (25) and Paola (35).

Paola  has four children, so I’m aunt of Elisa (12), Giacomo (10), Emma (7) and Luca (1,5).

Maria is studying Science of education at university.

I love my family J

I’m graduated on last February  in the Faculty of Letters, and my university  degree was about Science and Technology of art and theatre, with a curriculum  in Organization and Production of artistic and cultural events.

I love these kind of courses about art and organization because I have to keep in touch with a lot of people and I have to be able to keep my contacts without distraction.

I really like meeting new friends with whom have a fun and talking about everything.

 

I love cooking when my friends come to me and I also love experimenting with new recipes.

Usually I organize theme parties for birthdays or anniversaries, but also some appetizers to spend my time with friends. I love parties J

I like having a lot of things to do.

I’m a scout girl, so I love everything about creative workshops, walking in mountain, plays, summer camps, sharing important moments of life and joking.

 

I think that it’s all right to challenge myself, because this is a way of life with adrenaline, that makes me more strong.

This is the reason why I have chosen to spend my EVS here in Ivančice.

But not only, I’m here also  because I would like to know Czech language to communicate with local people and to explore another aspect of voluntary service.

I would like to learn about the concept of “diversity” in its entire colorful spectrum, within and between all whom I will have contact with.

 

I don’t like the loneliness and the sadness, I wish people were always in a good mood.

I hate swimming, situation of embarrassment, pepperoni and eggplant.

 

During this experience I want to give the best of me and I wanna improve myself!

 

So...I’m ready to go! E ANDIAMO J !

 

Annalisa Incerti

 

Ahoj!

Jsem Annalisa, ale dávám přednost tomu, aby mi ostatní říkali Anna (nebo Anička?)!

Je mi 23, ale v srpnu mi bude 24.

Mám dvě sestry: Maria (25) a Paola (35).

Paola má čtyři děti, takže jsem teta pro Elisu (12), Giacoma (10), Emmu (7) a Luca (1,5).

Maria studuje vzdělávací vědy na vysoké škole. Miluji svou rodinu J

Loni v únoru jsem promovala na univerzitě - Filozofická fakulta, vysokoškolský diplom mám na vědy a technologie ​​umění a divadla, se vzdělávacím programem - organizace a produkce uměleckých a kulturních akcí. Miluji tento druh kurzů, protože mohu zůstávat v kontaktu se spoustou lidí, a já musím být schopna udržet své kontakty bez rozptylování.

Moc se mi líbí poznávat nové přátele, s nimiž se mohu pobavit a mluvit o všem.

 

Miluji vaření, když ke mně přijdou moji přátelé a také ráda experimentuji s novými recepty.

K narozeninám nebo výročí obvykle pořádám tématické večírky, ale také pořádám posezení s občerstvením, na kterých trávíme čas s přáteli. Miluji párty J

Ráda dělám spoustu věcí.

Jsem skautka, tak mám ráda všechnu tvůrčí práci, procházky v horách, hry, letní tábory, sdílení důležitých okamžiků života a legraci.

 

Myslím si, že je v pořádku přijímat výzvy, protože je to způsob života s adrenalinem, dělá mě to silnější.

Je to také důvod, proč jsem se rozhodla prožít svou EDS tady v Ivančicích. Ale nejen to, jsem zde také proto, abych se naučila český jazyk, komunikovala s místními lidmi a zkoumala další aspekty dobrovolné služby.

Chtěla bych se dozvědět vše o pojmu "rozmanitost" v celém barevném spektru, v rámci všeho a všech, se kterými budu v kontaktu.

 

Nemám ráda samotu a smutek, přeji si, aby lidé byli vždy v dobré náladě.

Nesnáším plavání, situaci rozpaků, feferonky a lilek.

 

Během mého pobytu, chci ze sebe dát to nejlepší a sama se zlepšovat!

 

Takže ... jsem připravena! E Andiamo J!

 

Annalisa Incerti 
 
 
 
 
 
TOPlist