DĚTSKÁ SKUPINA |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2019

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

NEW BEJ CLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

DĚTSKÁ SKUPINA

 

 

 

 

 

Příjemce dotace: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Název projektu: Dětská skupina – SVČ Ivančice

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008237

Zahájení realizace projektu: 1.2.2018

Ukončení realizace projektu: 31.10.2020

Výše dotace: 2.731.392,00 Kč

 

Popis projektu 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Zemědělská 619/2, Ivančice

Kapacita zařízení péče o děti: 12

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi od 1 roku do předškolní docházky

 

Účel dotace: vybudování a provoz zařízení péče o děti v rámci realizace projektu

 

Aktivity projektu:

 

Vybudování zařízení péče o děti

01.02.2018

31.10.2018

Provoz zařízení péče o děti – 1. pololetí

01.11.2018

28.4.2019

Provoz zařízení péče o děti – 2. pololetí

01.05.2019

31.10.2019

Provoz zařízení péče o děti – 3. pololetí

01.11.2019

29.04.2020

Provoz zařízení péče o děti – 4. pololetí

01.05.2020

31.10.2020

 


Žádost o zápis do systému elektronické evidence Dětských skupin byla schválena:

Označení dětské skupiny: Dětská skupina KLUBÍČKO
Poskytovatel: Středisko volného času Ivančice
IČ: 44946902
Vznik oprávnění: 14.11.2018
Zahájení provozu: 19.11.2018

 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

 

  
 
 
 
 
 
TOPlist